Untitled Document
Hírek
2007.11.20. 21:16:31
Nem sikerült vezetőséget választani

Továbbra sincs Intéző Bizottsága a megyei szövetségnek. A hétfői közgyűlésen a csapatok által egyedüliként IB-elnöknek jelölt Sárdi Péter nem vállalta a megbízatást, és lemondott ad hoc bizottsági tagságáról is. Így IB-t nem választhattak a küldöttek, csak az ad hoc bizottságról döntöttek. Dross Zoltán és dr. Major Zsolt ad hoc bizottsági tagságát megrősítették, Sárdi Péter megüresedett helyére pedig Hász Andrást választották.

Az új tisztújító küldöttgyűlés 2007. december 20-án 18 órakor lesz. A jelölő bizottság változatlan: elnöke dr. Boda Róbert, tagjai dr. Halász Lajos és Juhos Ferenc.

A jelölő bizottság felhívása a csapatok számára:

Tisztelt Csapatképviselő!

A Somogy Megyei Kosárlabda Szövetség Jelölő-bizottságának elnökeként tájékoztatom, hogy az Alapszabályban írtaknak megfelelően a bizottság megkezdte a decemberi tisztújító küldöttgyűlésre a jelölési eljárást. A hivatkozott Alapszabály értelmében jelölni azon csapatok jogosultak, melyek szavazati joggal bírnak. A megyei szövetség versenybizottságának tájékoztatása szerint 13 olyan csapat van, mely szavazati joggal rendelkezik, ennyi csapatnak van elfogadott nevezése a megyei bajnokságra (ld. Alapszabály 14. § (11) bekezdése).

A megyei szövetség szervei közül az Intézőbizottság (elnök és négy tag) és a versenybizottsági elnök tisztségek betöltetlenek, így ezekre kell lefolytatni a jelölési eljárást.

A fentiek alapján kérem, szíveskedjen a név feltüntetésével jelölni egy személyt az elnöki posztra, további négyet az intézőbizottsági tag tisztségre, egyet pedig a versenybizottsági elnöki tisztségre. Tájékoztatom, hogy a decemberi közgyűlésen a csapatok jogosultak az Intézőbizottság létszámát módosítani azzal, hogy a létszám minimum három fő lehet, de ez nem változta azon a tényen, hogy jelenleg minden csapat négy IB-tagot jogosult jelölni.

Tájékoztatom, hogy az Alapszabályban írt határidőkre tekintettel azon jelölés érvényes, mely legkésőbb 2007. december 04. napjáig visszaérkezik a címemre akár postán, akár faxon, akár e-mailben.

Kaposvár, 2007. november 20.

Tisztelettel:

Boda Róbert
JB elnök sk.

cím: 7400 Kaposvár, Csokonai utca 2.
fax: 82/429133
e-mail:
bodar@enternet.hu

Versanus - Copyright © Somogy Megyei Kosárlabda-szövetség - Design by: www.webgyarto.hu

REKLÁM