Untitled Document
Hírek
2013.04.22. 21:39:22
Fegyelmi határozatok
1-2-2012/2013 HATÁROZAT

Az SMKSZ FB Elek Csaba 2013. április 07. napján történt kiállítása kapcsán meghozta az alábbi, 1-2-2012/2013 számú határozatát:

Elek Csaba vétkes a játékvezetővel szemben elkövetett tiszteletlenség (FSz 56. § (1)) vétségében, ezért őt a FB, mint visszaesőt három hónap időtartamra eltiltja a Somogy Megyei Kosárlabda-bajnokságban rendezett mérkőzéseken történő részvételtől.

A határozat jogerős, mivel az érintett azt tudomásul vette.

Kaposvár, 2013. április 18.

Dr. Major Zsolt FB-elnök1-3-2012/2013 HATÁROZAT


Az SMKSZ FB Palócz Tamás 2013. április 13. napján történt kiállítása kapcsán meghozta az alábbi, 1-3-2012/2013 számú határozatát:
A bizottság az eljárást megszünteti.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

INDOKOLÁS
A fegyelmi szabályzat 50. § értelmében büntetés csak a szabályzat különös részében felsorolt vétség esetén szabható ki. Mivel a feljelentésben írt cselekmény nem meríti ki egyik fegyelmi vétség tényállását sem, nevezettel szemben fegyelmi eljárás nem folytatható.

Kaposvár, 2013. április 18.

Dr. Major Zsolt FB-elnök
Versanus - Copyright © Somogy Megyei Kosárlabda-szövetség - Design by: www.webgyarto.hu

REKLÁM